Skip to main content

Een onderneming in de kinderopvang starten

Een eigen onderneming starten is niet zo ingewikkeld. Een eigen onderneming in de kinderopvang starten ook niet. Wel zul je aan bepaalde kwalitatief hoge voorwaarden moeten voldoen, want de GGD-inspectie is ‘Streng aan de poort’. In deze blog vertel ik waarom ik dat goed vind, over vergunningaanvragen, over de eerste benodigde pedagogische beleidsstukken en meer.

Het goede van ‘Streng aan de poort’

De GGD’s in Nederland hebben van de gemeentes de opdracht gekregen om ‘Streng aan de poort’ te zijn. Dit klinkt misschien demotiverend, maar dat zie ik anders. Hiermee wordt er in Nederland namelijk een goede basiskwaliteit gegarandeerd. Die kwaliteit van de kinderopvang is dan ook hoog, veel hoger dan die geweest is. En dat willen we toch allemaal? Pedagogisch goede kinderopvang voor onze allerkleinsten, zodat ze zowel fysiek als emotioneel veilig mogen opgroeien tot gelukkige zelfstandige mensen?

Capaciteiten van een ondernemer

In mijn derde blog schreef ik over de belangrijkste ingrediënten van een startende ondernemer in de kinderopvang. Mijns inziens zijn dat: ambitie met de daarbij behorende visie en missie, enthousiasme en doorzettingsvermogen. Je zult voorafgaand aan de start van jouw kinderopvang de benodigde vergunningen moeten aanvragen. Dat kost geld en er gaan termijnen overheen voordat deze verleend worden. Door dit traject dien je je niet uit het veld te laten slaan. Je zult er dan ook de nodige dosis doorzettingsvermogen en geduld voor nodig hebben.

Enkele weetjes vooraf:

 • De termijn van de aanvraag van jouw eerste vergunning tot het werkelijk openen van de deuren voor de kinderen is ca. ¾ tot één jaar. Dat klinkt lang. Het voordeel is dat het veel tijd biedt om de benodigde beleidsstukken te (laten) schrijven en overige acties te voltooien, zoals de website laten maken, een marketingplan bedenken, enzovoorts.
 • Al met al zijn de kosten van de leges voor de vergunningen ca. €3300,- (gegevens Gemeente Amsterdam, 2020).
 • Heb je een lening van de bank nodig? Dan zul je een Ondernemingsplan moeten schrijven. Dat is direct een mooie uitdaging om de opzet van jouw nieuwe organisatie kwalitatief goed neer te zetten.

De juiste papieren

Als je zelf leiding wilt geven binnen jouw kinderopvangorganisatie dan zul je aan bepaalde diploma-eisen moeten voldoen. Met een HBO- of WO-opleiding in een willekeurige richting voldoe je, conform de norm van de CAO kinderopvang, aan de functie-eisen: HBO werk- en denkniveau. Heb je een lagere opleiding genoten? Informeer dan bij de GGD of jouw diploma’s, ervaring en eventueel aanvullende opleidingen of cursussen volstaan om leiding te mogen geven in de kinderopvang.

Stappenplan ‘Starten van onderneming in de Kinderopvang’

Hieronder heb ik overzichtelijk de vijf stappen beschreven die jij dient te nemen bij het starten van jouw kinderopvangorganisatie.

Stap 1: Inschrijven Kamer van Koophandel

Iedere ondernemer dient zijn/haar onderneming in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (KVK). Wat moet je nou weten en/of gedaan hebben voordat je je kunt inschrijven?

 • De rechtsvorm: Weet welke rechtsvorm jouw kinderopvang gaat hebben. Begin je in jouw eentje dan is een Eenmanszaak een logische rechtsvorm. Beginnen jullie samen, dan zijn er meerdere rechtsvormen mogelijk: een vof (vennootschap onder firma), een Stichting, een BV en meer. Wat zijn nu de voor- of nadelen van de verschillende vormen? De KVK kan je hier gratis en goed in adviseren.
 • De bedrijfsnaam: Je moet weten welke bedrijfsnaam je gaat voeren voor jouw kinderopvangorganisatie. Deze naam wordt na inschrijving in het systeem overal doorgevoerd en kun je later niet meer wijzigen. Voor het kiezen van jouw bedrijfsnaam heeft de KVK een handige pagina. Hier kun je ook checken of de naam die je bedacht had al bestaat.
 • Overige gegevens: Verder dien je nog allerlei andere gegevens te verstrekken. Heb je de huurafspraken nog niet rond, dan kan je ook eerst jouw privéadres als contactadres doorgeven. Anders dan de rechtsvorm en bedrijfsnaam kunnen overige gegevens later gewijzigd worden.

De inschrijving van de rechtsvormen gaat op verschillende manieren. Voor het starten van een Eenmanszaak moet je eerst online een uitgebreid formulier invullen, voordat je een afspraak kunt maken voor de inschrijving. De KVK helpt je hier graag bij. Aan de inschrijving zijn eenmalige kosten verbonden. Bij een Eenmanszaak is dat eenmalig €50,-.

Zodra je bent ingeschreven, stuurt de KVK jouw gegevens door naar de Belastingdienst. Je krijgt automatisch een welkomstbericht en jouw BTW-nummer.

Stap 2: Omgevingsvergunning voor het ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ aanvragen

Je hebt een pand op het oog waar je de kinderopvang wilt starten. Meestal beginnen ondernemers hun kinderopvangorganisatie in een pand waar voorheen een andersoortig bedrijf in zat. In dat geval moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en daar moet je een omgevingsvergunning voor aanvragen.

Voor de aanvraag heb je het volgende nodig: plattegrond met m²’s en daarin de brandveiligheidsvoorzieningen opgenomen, zoals de noodverlichting en vluchtroutes. Het is handig om op de plattegrond de functie van de locatie aan te geven, zoals “Gebruik als BSO voor 22 kinderen”.

Het aanvragen van de Omgevingsvergunning doe je online op www.omgevingsloket.nl Houdt rekening met een termijn van ca. 8 weken voordat je de omgevingsvergunning, indien akkoord, binnen hebt.

Stap 3: Vergunning Brandveilig gebruik aanvragen

Zodra de Omgevingsvergunning binnen is, kun je de vergunning Brandveilig gebruik aanvragen. Als je meer dan tien kinderen onder de 12 jaar gaat opvangen, dan ben je verplicht om deze vergunning aan te vragen. Ook deze aanvraag doe je online op www.omgevingsloket.nl.

Je dient dezelfde gegevens mee te sturen als bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Het onderzoek naar het verstrekken van deze vergunning is een intensief onderzoek. De termijn duurt ca. 15 weken. Hoe ingewikkelder de situatie, hoe langer de termijn. Deze kan soms wel 26 weken duren. Let er daarom op dat je de aanvraag volledig instuurt, anders wordt de termijn mogelijk nog met 6 weken verlengd.

Tip: Heb je bij het invullen van de aanvraag het perceelnummer nodig van het Kadaster? Deze kan je online aanvragen bij www.kadaster.nl.

Stap 4: Acties t.b.v. Exploitatieaanvraag

Gedurende de termijnen van de bovenstaande vergunningen heb je volop de tijd om allerlei beleid te (laten) schrijven en meubilair aan te schaffen. Minimaal moet je een Veiligheids- en gezondheidsbeleid en een Pedagogisch beleidsplan met een pedagogisch werkplan hebben.

 • Pedagogisch beleid Dit beleid is een visie en missie beleidsstuk voor (alle vestigingen van) jouw toekomstige kinderopvangorganisatie. Zie voor inspiratie mijn blog.
 • Pedagogisch werkplan Dit werkplan laat zien hoe de uitvoering van het pedagogisch beleid in de praktijk gebeurt. Het werkplan is vestigingspecifiek. Het moet jaarlijks geëvalueerd en indien gewenst aangepast worden. Klopt de theorie nog met de praktijk?
 • Veiligheids- en gezondheidsbeleid Dit beleidsstuk is een zeer veelomvattend beleidsstuk. Het betreft allerlei richtlijnen die de landelijke overheid aan de kinderopvang heeft gesteld, zoals regels over voedselveiligheid en regelgeving vanuit de hygiënerichtlijnen vanuit de HACCP.
 • Meldcode Als kinderopvangorganisatie heb je een signaalfunctie t.a.v. vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoe je dit doet, beschrijf je in de Meldcode. 

Verdiep je in de overige acties die je wilt en moet doen, zoals een website laten maken en verzekeringen afsluiten. Ter inspiratie en voor de nodige kennis wil ik je al attent maken op twee superhandige websites met nuttige informatie: Stappenplan kinderopvang starten van de Kamer van Koophandel en Checklist aan de slag van de Kamer van Koophandel.

Stap 5: Exploitatieaanvraag t.b.v. registratie Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Zodra de Omgevingsvergunning en de Vergunning brandveilig gebruik binnen zijn, kan de Exploitatieaanvraag gedaan worden t.b.v. de registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Daarvoor moet je ook een VOG hebben ontvangen.

Met de exploitatieaanvraag moet je het nodige meesturen:

 • Jouw persoonsgegevens
 • Kopie bewijs inschrijving handelsregister KVK, niet ouder dan 2 maanden
 • Veiligheids- en gezondheidsbeleid en Pedagogisch beleidsplan, eventueel met pedagogisch werkplan of informatieboekje
 • Plattegrond met m²’s
 • Kopie overeenkomst geschillencommissie
 • Jouw inschrijving Personenregister Kinderopvang
 • De Omgevingsvergunning en Vergunning brandveilig gebruik

Informeer bij jouw gemeente of GGD waar je de Exploitatieaanvraag moet doen. Meestal is dat bij de afdeling Vergunningen van jouw gemeente. Zij sturen de aanvraag door naar de GGD die de controle doet. De GGD-inspecteur maakt een afspraak om de locatie te komen bekijken. Bij deze inspectie moet aan alle eisen zijn voldaan. Jouw pand moet tiptop in orde zijn om jouw kinderopvang te starten. Het moet dus ook al volledig ingericht en klaar voor de start zijn. Natuurlijk moeten dan ook jouw papieren, zoals de benodigde opleiding, in orde zijn.

Binnen 4 weken krijg je een conceptrapport. Eventuele vereiste verbeteringen dien je daarna binnen 2 weken te realiseren. De GGD stuurt het definitieve inspectierapport uiterlijk 6 weken na de aanvraagdatum naar afdeling Vergunningen van jouw gemeente. Deze afdeling beslist uiteindelijk of je toestemming krijgt. Voor de hele exploitatieaanvraag staat een harde termijn van 10 weken.

Heb je toestemming gekregen, dan ontvang je een registratienummer van het LRK. Dit LRK-nummer hebben ouders nodig om kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst.

Marcato coaching

Met Marcato coaching streef ik emotionele veiligheid van kinderen na, want gelukkige kinderen zijn kinderen die emotioneel veilig opgroeien. Ik ben dan ook blij dat gemeentes en de GGD’s het beleid ‘Streng aan de poort’ hanteren. Zo garanderen we met ons allen de fysieke en emotionele veiligheid, zodat kinderen binnen de kinderopvang opgroeien tot gelukkige mensen.

Ben jij ook van plan om een kinderopvang te starten en zoek je iemand die jou kan adviseren in het traject van vergunningen, beleid en Wet & regelgeving? Neem gerust contact met me op.

Tot slot wens ik je heel veel plezier, geduld en vertrouwen. Met de juiste houding en een goed draaiboek gaat het je zeker lukken.