Skip to main content

Toch ook positieve gevolgen van het coronavirus voor basisschoolkinderen en ouders

Toch ook positieve gevolgen van het coronavirus voor basisschoolkinderen en ouders

Hoera, maandag 19 april gaan na ca. 4 maanden de BSO’s weer open voor alle kinderen. De medewerkers kijken er naar uit om weer fijn met ‘hun’ kinderen op te trekken. Al meer dan een jaar hebben we met z’n allen te maken met het coronavirus. Veel gevolgen zijn negatief en worden uitgebreid in het nieuws besproken. Echter, tussen die nieuwsberichten zie ik ook nu en dan positieve gevolgen staan. Goed nieuws is helaas geen nieuws voor de media, dus komen deze minder in het licht. Positief nieuws vind ik echter ook belangrijk en is natuurlijk fijn om te lezen. Daarom heb ik een aantal goede nieuwsberichten gebundeld in deze positieve blog. Natuurlijk wil ik hiermee de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor basisschoolleerlingen niet bagatelliseren, want die zijn serieus aanwezig en baren ook mij zorgen. Zie deze blog echter als een hoopje positiviteit. Het maakt mij in ieder geval enthousiast, blij en trots.

Ouders en leerkrachten zijn dichter naar elkaar toe gegroeid

Een lange tijd hebben kinderen thuisonderwijs gevolgd. Ouders hebben hun kinderen daarin begeleid en kregen zo beter mee wat hun kinderen zoal leren. Ze weten daardoor waar ze mee bezig waren en bijvoorbeeld moeite mee hebben. Vindt een kind rekenen lastig, dan komt dat vooral tijdens de rekenles aan het licht. Normaal gesproken wordt deze rekenles op school gegeven en deelden leerkrachten hun bevindingen met ouders. Ouders kregen het zelf minder mee. Doordat de kinderen thuis les kregen en ouders soms zelf de rekenles moesten geven, zagen ouders hun kinderen ermee stoeien. Ouders hebben hierdoor meer (h)erkenning gekregen voor de bevindingen van leerkrachten ten aanzien van hun kind. Dat heeft veel ouders en leerkrachten dichter tot elkaar gebracht.

Ouders zijn dichter naar hun kinderen toe gegroeid

Veel ouders zullen het vast herkennen: na een lange schooldag vraag je aan je kind hoe zijn of haar dag was en je hoort enkel dat dit ‘goed’ was. Met wat doorvragen, krijg je nog iets meer te horen, maar een duidelijk beeld is regelmatig lastig te maken. In tijden van thuisonderwijs kregen ouders meer mee van de belevenissen van hun kind. Ze konden op de achtergrond meekijken met de online lessen en kregen daardoor bijvoorbeeld mee hoe de sfeer tussen de leerlingen was en hoe de leerkracht lesgeeft. Ook kregen ouders inzicht in de werkhouding van hun kind. Heeft het kind een korte of een lange spanningsboog, wordt het blij of juist gestrest van spelling en hoe gaat het kind ermee om als hij of zij iets niet begrijpt? Het was voor ouders zeer waardevol om dit mee te krijgen. Ook gingen ouders en kinderen de dag vaker vooraf bespreken en afstemmen en gaven ouders thuisonderwijs. Ze leerden daardoor meer rekening met elkaar te houden. Hierdoor zijn veel ouders en kinderen dichter naar elkaar toe gegroeid.

Het bracht ontspanning en vrijheid

Veel kinderen vonden de tijd dat de scholen dicht waren ook wel ontspannen. Ze hoefden niet voor dag en dauw op te staan om met een gevulde tas op de fiets naar school te gaan. Ze moesten er slechts voor zorgen dat ze om 8:30 voor het beeldscherm zaten. Dat bracht rust in de ‘ochtendspits’. Ook waren de lestijden niet zo strak, wat meer vrijheid gaf.

Door die vrijheid konden kinderen meer met andere kinderen uit de buurt te spelen. Normaal gesproken zijn er allerlei sport-, muziek- en andere activiteiten waar kinderen naartoe gaan. Nu waren kinderen natuurlijk thuis, waardoor er meer gelegenheid was om met elkaar te spelen.

Kinderen konden zich beter concentreren op hun schoolwerk

In een klas zitten tegenwoordig vaak zo’n 30 kinderen. Veel kinderen hebben daardoor op school last van veel prikkels en afleiding. Dat kan erg vermoeiend zijn en zorgen voor een verminderde concentratie. Een deel van de kinderen had bij het thuisonderwijs de mogelijkheid om rustig te werken, zonder afgeleid te worden door bijvoorbeeld broers, zussen of een bellende ouder. Zij gaven regelmatig aan dat ze zich thuis beter konden concentreren dan in de klas. Thuisonderwijs heeft op die manier ook bijgedragen aan een betere concentratie voor een deel van de kinderen, met betere resultaten als gevolg.

De meerwaarde van de BSO werd merkbaar

De meeste kinderen konden een lange tijd niet naar de BSO. Gelukkig gaan de BSO’s vanaf maandag 19 april weer open voor alle kinderen. Voor vele van hen én hun ouders was het een groot gemis. Ouders moesten hun kinderen thuisonderwijs geven of hen daarin begeleiden, terwijl ze zelf ook aan het werk moesten. Dat was lastig te combineren.

Daarnaast is de BSO om meerdere redenen belangrijk voor de kinderen en hun ontwikkeling. Die meerwaarde is de afgelopen tijd meer en meer merkbaar geworden.

Aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden bij de BSO
Allereerst is de BSO een plek waar kinderen veel leren. Ze leren er bijvoorbeeld de 21e-eeuwse vaardigheden: communiceren, samenwerken, sociale, culturele en informatievaardigheden, kritisch en creatief denken, ICT-basis vaardigheden en media wijsheid. Het zijn allemaal thema’s die aan bod komen op een BSO. Ze worden onder andere verweven in activiteiten en komen naar voren in verschillende situaties. Kinderen leren ruzies met elkaar op te lossen en ontwikkelen zelfsturing, zelfstandigheid en zelfkennis.

Kinderparticipatie
Ook is de BSO een vrijetijdssituatie waarin kinderen inspraak hebben in de activiteiten die aangeboden worden en die zij kiezen. Er is sprake van kinderparticipatie. Deze activiteiten sluiten aan op hun ontwikkeling, behoefte en interesse. Het is een ontspannen, maar ook leerzame situatie voor kinderen.

Ontwikkeling van sociale vaardigheden
Pedagogisch medewerkers ondersteunen en faciliteren de activiteiten die kinderen doen en de ontwikkelingen die ze doormaken. Zij creëren een fysiek en emotioneel veilige omgeving waar kinderen kunnen groeien in hun persoonlijke en sociale vaardigheden. Bovendien vindt er socialisatie plaats van de Nederlandse normen en waarden.

Andere dingen doen dan thuis of op school
Tot slot doen kinderen op de BSO activiteiten die ze thuis of op school niet doen. Er wordt bijvoorbeeld een graffiti- of djembé-workshop gegeven. Er wordt een spellen-toernooi of stormbaan gedaan en veel BSO’s organiseren ’s zomers een zomerkamp, zomerfestival of brengen in vakanties een bezoek aan een theater, museum of speelparadijs.

Naast de vele negatieve gevolgen heeft het coronavirus dus ook gezorgd voor een aantal positieve gevolgen voor kinderen, ouders en leerkrachten. De negatieve gevolgen wegen natuurlijk zwaar, waardoor het fijn is om ook een podium te geven aan de positieve gevolgen. Dat is wat ik met deze blog heb willen doen.

De meerwaarde van de BSO is tevens duidelijk voelbaar. De BSO is een vertrouwde, vervangende thuissituatie waar kinderen emotioneel veilig worden opgevangen. Waar kinderen plezier mogen hebben, spelen en zich ontwikkelen tot zelfstandige en zelfbewuste jonge mensen. Ik draag de BSO’s een warm hart toe, want ik geloof er in dat gelukkige kinderen kinderen zijn die emotioneel veilig opgroeien.

Ik ben trots om te kunnen vertellen dat ik sinds kort mijn eerste opdracht als interim-manager heb bij Junis kinderopvang in Alphen aan den Rijn. Een prachtige, sociale en mensgerichte organisatie waar een ieder zich bezig houdt met de kern: kwalitatief goede pedagogisch opvang voor het kind. Junis heeft natuurlijk leiderschap hoog in het vaandel, zowel voor leidinggevenden en pedagogisch medewerkers als voor de kinderen zelf. Dat wat het kind al kan, mag het vooral zelf doen. Ik mag leiding geven aan twee kinderdagverblijven, twee peutergroepen en een BSO. Ook de BSO-medewerkers van Junis zijn blij er vanaf a.s. maandag weer voor ieder kind te mogen zijn.

Hallo wereld.

Welkom bij WordPress. Dit is je eerste bericht. Bewerk of verwijder het, start dan met schrijven!