Skip to main content

De kracht van rituelen voor kinderen

Iedereen heeft wel zijn eigen rituelen, groot en klein. Terugkerende vieringen, zoals Oud & Nieuw en Kerstmis, met bijbehorende decoratie en attributen. Familierituelen, zoals familieweekenden, -dagen en -verjaardagen. Het zijn ook kleinere, alledaagse rituelen, zoals samen eten of een boekje lezen voor het slapen gaan. Voor kinderen hebben rituelen veel positieve effecten. Wat deze effecten zijn en meer informatie over rituelen lees je in deze blog.

Wat zijn rituelen?

Rituelen zijn activiteiten en symbolische handelingen die je op vaste momenten en op dezelfde manier herhaalt. Het is een handeling met een bepaald doel en die je doet, omdat je een persoonlijk doel nastreeft. Denk aan een boekje lezen voor het slapen gaan, zodat je kind tot rust kan komen na een drukke dag. Er zijn dagelijkse rituelen, maar ook jaarlijkse rituelen en gezins- of familierituelen. Volgens Cox, expert op het gebied van tradities, is de behoefte aan rituelen en de kracht ervan groter dan we ons realiseren. Er is dan ook geen cultuur die geen rituelen heeft.

Rituelen ontstaan zowel doordacht en bewust als spontaan. Weigert je kind bijvoorbeeld ’s avonds om groente te eten, dan kan je het bewust inzetten om bij een middagsnack zelfgemaakte soep met veel groente te eten. Merk je dat je kinderen slapen en uitgerust aan de week beginnen, als ze op zondagavond alleen maar boekjes hebben gelezen en wil je dat vaker gaan doen? Dan is dat een spontaan ritueel.

Wat is het effect van rituelen?

Rituelen hebben veel positieve effecten op kinderen:

1. Rust

In de gehaaste wereld van tegenwoordig zijn kinderen en ouders continu afgeleid. Rituelen zorgen daarin voor rust en een basis. Het hele gezin functioneert daardoor beter.

2. Structuur en houvast

Rituelen geven structuur en bieden kinderen houvast. Het zorgt ervoor dat kinderen weten wat er gaat komen. Dat geeft rust en daardoor zullen ze minder weerstand laten zien dan wanneer je plots zegt wat jullie gaan doen. Geef je jouw kind bijvoorbeeld bij het wegbrengen naar het kinderdagverblijf altijd een dikke knuffel bij het afscheid nemen, dan weet je kind dat je weggaat en vertrouwt hij of zij erop dat de dag net zo goed zal verlopen als andere dagen.

Vakanties laten dit extra goed zien. Op vakantie laten we dagelijkse rituelen namelijk vaak los, zoals vaste bed- en eettijden. Kinderen verliezen daardoor de structuur, wat ze stress bezorgt en onrustig maakt. Het is dan ook niet gek dat kinderen op vakantie vaak slecht slapen en humeurig zijn. Om toch wat structuur aan te bieden, kiezen veel gezinnen elk jaar voor dezelfde camping of voor een vast vakantiepatroon: elke ochtend broodjes halen bij de bakker en ’s avonds een spelletje doen.

3. Overgang vergemakkelijken

Kinderen hebben moeite met overgangen: van binnen naar buiten, ’s ochtends opstaan en van spelen naar aan tafel komen zitten om te eten. Om de strijd om deze alledaagse handelingen te voorkomen, zijn we geneigd om regels te bedenken. Rituelen bieden een betere oplossing. Ze voelen namelijk vertrouwd en laten de kinderen wennen aan de nieuwe situatie. Het maakt de overgang voorspelbaar en dus makkelijker.

Dit geldt ook voor ingrijpende gebeurtenissen en grote levensovergangen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat, wanneer ouders na een scheiding vasthouden aan rituelen die ze als gezin ook hanteerden, schoolresultaten beter zijn en ze minder gedragsproblemen hebben dan kinderen van ouders die niet aan rituelen vasthouden.

4. Verbondenheid

Rituelen geven een sterk gevoel van verbondenheid. Iedereen is met hetzelfde bezig en richt zijn of haar aandacht op hetzelfde, waardoor jij je onderdeel van de groep voelt. Gezinsrituelen geven gezinsleden het gevoel dat ze dit samen doen en dat ze speciaal zijn. Bij sommige gezinnen ontstaan deze rituelen vanzelf. Andere gezinnen hebben er meer moeite mee.

5. Gevoel van identiteit

Een ritueel is een uiting van de identiteit. Ze geven aan: dit zijn wij en wij zijn speciaal. Denk aan een familierituelen, religieuze rituelen, maar ook een yell voorafgaand aan een voetbalwedstrijd. Er zijn ook familierituelen die generatie op generatie worden doorgegeven. Ze maken families stevig geworteld.

6. Meer glans

Gebeurtenissen krijgen door rituelen meer glans. Een diploma-uitreiking maakt het behalen van het diploma nog feestelijker, maar het geldt ook voor kleine gebeurtenissen. Zo is uit onderzoek gebleken dat rituelen rondom eten zorgen voor meer voorpret, plezier en zelfs smaak. Andersom geldt ook dat rituelen ervoor zorgen dat je in stemming wordt gebracht die hoort bij het ritueel.

7. Blijvende herinneringen

Rituelen zorgen voor blijvende herinneringen, bijvoorbeeld bepaalde herinneringen aan je jeugd. Ouders zijn daarvoor vaak geneigd om grootse, leuke dingen te organiseren. Denk aan een fantastische prinsessenverjaardag, een dag naar het pretpark of familievakanties. Kinderen moeten later toch wel herinneren hoe fijn dat was? Uit onderzoek van de Amerikaanse onderzoeker Ellen Galinsky bleek dat vooral de alledaagse rituelen belangrijk zijn. Toen ze aan kinderen naar hun jeugdherinneringen vroeg, kwam naar voren dat kinderen niet de grote gebeurtenissen opnoemden, maar de alledaagse rituelen. Dit waren kleine gebaren die ze het gevoel gaven een hecht gezin en geliefd te zijn.

Wanneer is een ritueel effectief?

Uit onderzoek blijkt dat rituelen het meeste effectief zijn als ze:

 • Zeven keer achter elkaar herhaald zijn
 • Worden uitgevoerd op een vast tijdstip
 • Bestaan uit meerdere stappen
 • Verbonden zijn met een symbool
 • Zoveel mogelijk zintuigen aanspreken: denk aan een typische geur (het wasmiddel van ouders), kenmerkend geluid (muziek) of opvallende smaak (de appeltaart die oma altijd maakte op je verjaardag).

Voorbeelden van rituelen

Je kunt een ritueel functioneel inzetten. Daar zijn tal van voorbeelden van. Vindt jouw kind het bijvoorbeeld heel leuk om ‘als verrassing’ alvast de tafel te dekken en aan tafel te gaan zitten, wanneer papa thuiskomt? Herhaal dat dan gerust. Zij vinden het leuk en je hoeft er hierdoor geen strijd over te voeren: win-win!

1. Liedjes zingen

Bij bepaalde activiteiten liedjes zingen, is erg functioneel. Kinderen zijn er gek op. Is het bijvoorbeeld tijd om het speelgoed op te ruimen? Dan is het niet alleen gezelliger om daarover te zingen. Het zorgt er ook voor dat je kind weet wat er staat te wachten, vanwege de structuur en duidelijkheid die het biedt. Ook zorgt een liedje ervoor dat je kind zich kan focussen op wat er gebeurt en minder snel afgeleid is. Door tijdens het haren kammen een liedje te zingen, zal je kind langer en geduldiger blijven zitten. Het hoeven niet eens bestaande liedjes te zijn en het hoeft ook niet te rijmen. Iets wat je wil zeggen op een zingende manier vertellen, is al effectief.

2. Bedtijdrituelen

Denk je aan rituelen voor kinderen, dan denk je waarschijnlijk aan bedtijdrituelen. Je kind gaat eerst in bad. Je zwaait samen naar de maan en doet daarna de gordijnen dicht. Je leest nog een verhaaltje voor, geeft een kus op zijn of haar voorhoofd en dan is het tijd om te gaan slapen. Deze vaste handelingen zorgen ervoor dat een kind weet dat het gaat slapen. Door te kiezen voor rustige handelingen, zal het ook steeds rustig en vermoeider worden. Dat stimuleert het in slaap vallen.

3. Aan tafel gaan

Een ander moment waar veel gezinnen dagelijks moeilijkheden mee ervaren, is het aan tafel gaan om te dineren. Zoals al is besproken, komt dat meestal door de overgang van lekker spelen naar aan tafel zitten. Rituelen kunnen helpen om deze overgang te versoepelen. Dek bijvoorbeeld elke avond samen de tafel. Ga in een tafeldekslang staan en kleed de tafel gezellig aan. Je kunt ook een terugkerende activiteit die je vijf minuten voorafgaand aan het eten doet. Denk aan yoga-oefeningen, een boekje lezen of een liedje zingen.

Concrete voorbeelden van terugkerende rituelen

 • Elke ochtend: samen ontbijten en een kus voordat de eerste weggaat.
 • Elke diner: danken voor het eten.
 • Elke keer voor het slapen: samen drie dingen opnoemen die fijn waren aan de dag.
 • Elk weekend: op zondag ontbijten met lekkere broodjes uit de oven.
 • Elke maand: de laatste zaterdag van de maand uiteten.
 • Elk jaar: hebben we in de zomer een familiedag en gaan we in het najaar op familieweekend.
 • Elke verjaardag: mag de jarige bepalen wat er gegeten wordt.
 • Elke vakantie: wordt er minimaal een dag pannenkoeken gegeten.

Gelukkige kinderen zijn kinderen die emotioneel veilig opgroeien

Ondanks dat ze veel positieve effecten hebben, vallen rituelen steeds meer weg. We zijn veel individualistischer geworden, minder mensen gaan naar de kerk en verplichte tradities van vroeger worden verbroken. De maatschappij verandert en die veranderingen volgen elkaar snel op. Ook zijn we continu bezig en gaan we razendsnel. Dat zijn redenen voor het wegvallen van rituelen, maar geeft ook juist de noodzaak aan voor rituelen. Zo blijf je stilstaan bij gebeurtenissen en betekenis geven aan momenten. Bovendien blijf je zo structuur en houvast aan kinderen geven.

Het gebruik van rituelen zorgt voor een gevoel van verbinding en emotionele veiligheid. Een kind wordt er gelukkig van als dit gevoel wordt opgeroepen. Je hoort bij jouw gezin, jouw KDV- of BSO-groep, jouw klas, jouw vrienden, jouw sportclub en bij jouw familie.

Met Marcato coaching streef ik ernaar dat kinderen gelukkig mogen zijn. En gelukkige kinderen zijn kinderen die emotioneel veilig opgroeien. Laten we daarom vasthouden aan rituelen. Hierbij gaat het niet om verplicht zoveel mogelijk met elkaar samen te zijn. Het gaat om kleine alledaagse rituelen en bepaalde grotere rituelen verdeeld over het jaar, waar iedereen naar uitkijkt, zoals dat jaarlijkse familieweekend.

 

Bronnen: Psychologie Magazine en Kiind